Jedálny lístok, Antolská

 Ponúkame čerstvé výrobky teplej a studenej kuchyne