Spoločnosť S & G, spol. s r.o. vznikla v roku 1999. Korene vzniku sú v bývalom združení fyzických osôb v roku 1995. Hlavnou činnosťou je príprava a  predaj teplej a studenej stravy. Poskytujeme kompletné stravovacie služby bufetového charakteru a závodného stravovania, v plnom rozsahu danej  potreby počas pracovného času.Nakoľko tieto služby sú podmienené dodržiavaním prísnych technologických, odborných, hygienických podmienok a  pravidiel v rozsahu aké vyžaduje európska norma.
Spoločnosť S & G spol. s r.o. potvrdila tieto schopnosti formou aj obsahom. Vypracovala projekt systému manažérstva kvality a požiadala externých  kompetentných auditorov kvality o vydanie oprávnenia – certifikátu ISO-9001/2001.
V roku 2005 spoločnosť získala certifikát systému manažérstva kvality STN EN ISO 9001 : 2001
(EN ISO 9000:2000). Obhájené externým auditom v marci 2008. 

 Od roku 2015 máme certifikát ISO  22 000 : 2005

 

 Základné informácie o spoločnosti.

Meno spoločnosti: S & G, spol. s r. o.
Sídlo spoločnosti: Pribinova 22, 811 09 Bratislava
Korešpondenčná adresa: PO BOX: 77A, 840 09 Bratislava 49
 
 
IČO: 35777133
IČ pre DPH: SK2020276379
Počet zamestnancov: 47