• VW Bratislava, Jána Jonáša 1, 841 07 Bratislava
  • UNBA-Nemocnica Ružinov, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava
  • UNBA-Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, 851 07 Bratislava
  • Domov pri Kríži, Pri Kríži 26, 841 02 Bratislava
  • Ústredie Sociálnej poisťovne, 29.augusta 8, 10, 813 63 Bratislava
  • Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin