bufety.sagro.sk

Temp

VW Bratislava,
Jána Jonáša 1, 84108 Bratislava,
fax: 02/ 6476 1579
tel: 02/6476 1579 
mobil: 0911 715 460

UNBA-Nemocnica
Ružinov,
Ružinovská 6,
826 06 Bratislava,
tel: 02/4363 2327
mobil: 0903 797 824

UNBA-Nemocnica
sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11,
851 07 Bratislava
mobil: 0903 415 730

Univerzitná nemocnica,
Kollárova 2,
036 59 Martin,
mobil: 0903 727 453

Sociálna poisťovňa,
29. augusta,
813 63 Bratislava, 
mobil: 0903 415 750

Penzion pri Kríži
Pri Kríži 26,
841 02 Bratislava
mobil: 0911 415 740

 

Obchodné podmienky

Spoločnosť S&G s.r.o. so sídlom Cesta na Červený most 1, 811 05 Bratislava, IČO: 35777133, IČ pre DPH: SK2020276379 (ďalej „predávajúci“), vydáva s účinnosťou od 17.11.2009 tieto:

Obchodné podmienky pre predaj tovarov a služieb prostredníctvom internetového e-bufetu sagro

 • Nákup v elektronickom e-bufete sagro môžu uskutočňovať fyzické osoby a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito podmienkami.
 • Kupujúci je povinný uviesť v objednávke správne a úplné údaje. Neúplné alebo nesprávne údaje môžu zapríčiniť dlhšiu dobu vybavenia. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku v prípade, že kupujúci poskytne neúplné alebo chybné údaje.
 • Zadané údaje budú použité len pre potrebu spoločnosti e-bufetu sagro. Nebudú zneužité na iné účely a ani poskytované tretím osobám.
 • Po stlačení tlačítka „Potvrdiť objednávku“ bude objednávka zaregistrovaná a zároveň vzniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci dostane potvrdenie objednávky e-mailom.
 • Predávajúci má právo zrušiť objednávku vo výnimočnom prípade, keď nie je možné kontaktovať objednávateľa, ktorý potvrdzuje objednávku pri kontakte s predávajúcim, zvyčajne prostredníctvom telefónu.
 • Po telefonickom potvrdení objednávky si objednávajúci dohodne s predávajúcim spôsob prevzatia predmetu objednávky a spôsob jeho úhrady.

Platobné podmienky

 • Uvedené ceny sú konečné.
 • Uvedené ceny platia len pre elektronické objednávky.
 • Tovar je vydaný až po zaplatení sumy objednávky.

Spôsob platby:

Hotovosť V hotovosti je možné platiť pri osobnom odbere tovaru v bufete:

 • POHODA e-bufet, UNBA nemocnica Ružinovská 6, 826 06 Bratislava, tel:02/4363 2327, mobil:0903 797 824, e-mail: pohoda@sagro.sk
 • ANTOLSKÁ e-bufet, UNBA nemocnica na Antolskej ul. v Petržalke, tel:02/6867 2311, mobil:0903 415 730 , e-mail: antolska@sagro.sk
 • MARTIN e-bufet, UN, Kollárova 2, 036 59 Martin, mobil: 0903 727 453 martin@sagro.sk
 • GOLF e-bufet, VW Bratislava, Jána Jonáša 1, 841 07 Bratislava, tel:02/6476 1579, mobil:0911 715 460, fax:02/64761579, e-mail: golf@sagro.sk
 • PENZION e-bufet, Domov pri Kríži 26, 841 02 Bratislava, mobil: 911 415 740, e-mail: penzion@sagro.sk, vargova@sagro.sk
 • Soc.Poisťovňa e-bufet, Sociálna poisťovňa, 29. augusta 8/10, 813 63 Bratislava
 • Termín je potrebné vopred dohodnúť telefonicky.

Reklamačné podmienky

 • Predávajúci zodpovedá za vady dodaného tovaru v zmysle ustanovenia § 613 až 627 Občianskeho zákonníka, § 422 až 428 Obchodného zákonníka a § 9 až 13 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.
 • Kupujúci je povinný pri prevzatí dodávky zistiť jej kompletnosť a kvalitu bez zbytočného odkladu a je oprávnený reklamovať prípadné rozdiely v dodanom množstve a sortimente oproti objednávke, ako i zrejmé vady tovaru, pri preberaní tovaru, inak právo zo zodpovednosti za tieto rozdiely a vady zanikne.
 • Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný zjednať nápravu okamžite. V opačnom prípade má právo kupujúci odstúpiť od objednávky.
Elektronický e-bufet sagro.sk © S&G spol. s r.o. 2009
Prejsť na začiatok